TuyểnDụngQuảngNinh
Tin mới

FPT tuyển dụng nhân viên kinh doanh làm việc tại Cửa Ông, Vân Đồn, Mông Dương


Nơi làm việc: TX Cẩm Phả
Mức lương: 3 đến 4 triệu 2014-07-29

Tuyển dụng luật sư làm việc tại Đài Loan


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Trên 10 triệu 2014-07-29

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO VĂN PHÒNG HẠ LONG- QUẢNG NINH


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-29

XÉt NGUyện VỌNg 2 CAo ĐẲng KInh Tế- XÉt phiếu ĐIỂM kHối A, A1, D1 vào hệ chính quy


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

Cao ĐẲng sư phạm Ngành Tiểu học, sp TOÁn Xét tuyển Nguyện vọng 2 hệ CHính QUy hà nội


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

PHIẾu điểm thi Đại HỌc, CĐ khỐi M, D1 xét Vào Cao Đẳng GIáo Dục Mầm non trung ƯƠng


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

chỉ CẦn XÉT học BẠ THPT cấp 3 Được HỌc CAO Đửng chính Quy


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

Học 1 NĂm TRUng CẤP GIÁO DỤC sư phạm mẦm non chính quy


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

tuyển sinh tRUNG CẤP LUẬT HỆ 1 NĂM CHÍNH QUY tại hà nội


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

TUYỂN NHÂN SỰ GẤP


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

Muốn Học CHuyển ĐÔi NGành từ TRUng CấP lên ĐẠi HỌc kẾ TOÁn, QUẢn trị KInh DOanh chính quy


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

Cao ĐẲNg MẦm NOn, SƯ phẠm TIểU học thi liÊn Thông Đại học SPHN


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

Học tRung cấp giáo dục Mầm non chính quy trong 1 năm là có bằng


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

XÉt HỌC bạ vào CAO ĐẲNG Y, Dược, điều dưỡng tại hà Nội


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

DỰA theo HỌC BẠ CẤp 3 làm CĂN cứ XÉT tuyển CAO đẳng KẾ TOÁN, Quản TRị KINH DOANh CHÍnH Quy


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

có Thể DÙNG HỌC BẠ cấP 3 ĐỂ tUyển THẲNg cao ĐẲNG dược, Điều DƯỠNg, kế TOÁn


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

CẦN PHIẾU điểm KHối a,A1 để xét NGUYỆN VỌNG vào CAo đẳng sư pHẠm TOÁN, sư pHẠm tiểu Học


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

THỜI GIAN HỌC VÀo thứ 7 chủ nHẬt lớp TRUnG CẤP văn bằng 2 MẦM NOn 1 năm


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

TRUNG CẤP mẦM NON SƯ PHẠM truNG ƯƠNG XÉT Tuyển TỪ hỌC BẠ CẤP 3


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

HỌC LUôN LiêN THÔNG ĐẠI HỌC sư pHẠm từ BẰNG TRUnG CẤP MẦM NOn, tiểu Học


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

LIÊN THôNG ĐẠI HỌC CHÍnh QUy CHo bằng TRUnG CẤp kế TOÁn, CôNG NGhệ ThÔNg tin


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

CHuyên MÔN CHỨNg chỉ QUẢN LÝ Thiết bỊ TRƯỜNG HỌC ĐƯỢc CẤP NHANH TẠi hà NỘi


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

HỌC SINH TRƯợT tốt NGhiệp CẤP 3, KHôNG ĐỖ lỚP 10 XÉT hết VÀO TRUnG CẤP MẦM NOn


Nơi làm việc: Toàn quốc
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh BĐS


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2014-07-28

TUYỂN GẤP 5 NHÂN VIÊN NAM


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: 4 đến 5 triệu 2014-07-28
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo